اجزای تشکیل دهنده سیمان

  • مصالح آهکی خارجی (حدود ۶۰٪ الی ۶۷٪)
  • رس (حدود ۳٪ الی ۷٪)
  • سیلیس (۱۷٪ الی ۲۷٪)
  • اکسیدهای معدنی[۲]

انواع سیمان

 

سیمان پرتلند تیپ I
 
سیمان پرتلند تیپ II
 
سیمان پرتلند تیپ III
 
سیمان پرتلند تیپ IV
 
سیمان پرتلند تیپ V
 
سیمان پوزولان
 
سیمان آمیخته
 
سیمان برقی (پرآلومین)
 
سیمان رنگی
 
سیمان سفید
 
سیمان سرباره‌ای ضد سولفات
 
سیمان پرتلند آهکی
 
سیمان بنائی
 
سیمان نسوز
 
سیمان چاه نفت
 
سیمان پرتلند ضدآب
 
سیمان گوگردی
 
سیمان باگیرش تنظیم شده
 

دیدگاه ها بسته شده است

فارسی