ابزار اولیه گچبری چیست ؟

برای گچکاری نیاز به ابزار پیچیده و گرانقیمتی نیست. دست های هنرمند گچکار با استفاده از ابزار ابتدایی و ساده می تواند زیباترین نقش ها را ایجاد کند. ماله اولین و ضروری ترین ابزار برای یک گچکار است. گچکار به منظور پوشاندن دیوار و سقف، سفیدکاری و حتی گچبری، همگی نیاز به ماله دارند. ماله برای پخش کردن و پرداخت گچ بهترین وسیله است.
دَمبُر وسیله ای است که در قسمت نوک آن تیزی و برندگی وجود دارد. این ابزار چاقو مانند، یکی از وسایل گچبری است که با استفاده از آن، می توان گچ را برید. استفاده از دَمبُر ، کاری تخصصی است و نیاز به تبحر دارد. زیبایی نهایی طرح گچبری شده، ارتباط به نحوه استفاده از دَمبُر دارد.
بومخوار یکی دیگر از ابزارهای ضروری برای گچبری است که به منظور تمیز کردن زمینه کار و بوم به کار گرفته می شود. استفاده از ابزار مخصوص گچبرها کار ساده ای نیست و نیاز به تبحر دارد.
از دیگر ابزار مورد استفاده در طراحی گچ می توان به وردنگی اشاره کرد که نوعی قلم گچبری محسوب می شود. از وردنگی برای خط انداختن روی گچ استفاده می شود. پس از خط انداختن، می توان عمل برش را به سادگی انجام داد.
قلم بومگِرد نیز یک وسیله طراحی روی گچ است که با آن می توان لبه های گرد و قاشقی را روی سقف و دیوار ایجاد کرد. لبه های گرد کوچک در طراحی برگ ها و دیگر اشکال کاربرد فراوانی دارند که با کمک این وسیله کاربردی انجام می شود.

دیدگاه ها بسته شده است

فارسی