آیا دیوارهای شما جذب بالا یا پایینی دارند؟

اگر شما می خواهید برای رسیدن به یک روکاری عالی، باید سطحی که می خواهید گچکاری کنید را به خوبی آماده کنید. بسیاری از گچکارهای تجربی متوجه نمی شوند که مکش و سرعت خشک شدن دیوار  تأثیر بسیار زیادی بر روی کار دارد. اما چرا مکش بسیار مهم است؟ میزان جذب بسیار حیاتی است زیرا گچ خود را به دیوار پیوند می دهد. بنابراین، قبل از شروع گچکاری، باید تعیین کنید کهآیا دیوارهای شما جذب بالا یا پایینی دارند؟

.

یک دیوار با جذب بالا رطوبت را با سرعت بسیار بالایی از بین می برد. این باعث می شود که گچ شما خیلی سریع خشک شود و شما قادر نخواهید بود آن را تمیز کنید. با این حال، اگر دیوار شما کم مکش باشد، متوجه خواهید شد که گچ به خوبی به دیوار نمی چسبد. گچ شکننده خواهد بود و ممکن است شروع به فرو ریختن کند.

بهترین روش برای چک کردن مکش دیوار شما این است که یک آزمایش تعیین وقت انجام دهید. بخش کوچکی از دیوار خود را در حدود ۵۰ میلیمتر در ۵۰ میلیمتر انتخاب کنید و گچ تازه مخلوط شده را روی آن اعمال کنید. منطقه را برای چند دقیقه ترک کنید. از انگشت خود استفاده کنید تا یک خط در اطراف گچ بکشید.

دیدگاه ها بسته شده است

فارسی