آهک

امروزه در سطح دنیا میلیونها تن آهک در ساختمان سازی و تولید سیمان و سایر صنایع، بعنوان یکی از عناصر مهم در صنایع مذکور که شرح آن در کاربردهای آهک خواهد بود استفاده می شود. ماده اصلی آهک اکسید کلسیم می باشد که یک ترکیب قلیایی قوی است و می تواند با کلیه اسید ها ترکیب شود و در صنایع مختلف نیز کاربرد خاصی دارد.معمولاً بیشترین تولید آهک زنده تبدیل به هیدراته می گردد و بصورت جامد یا مایع با استفاده از عکس العمل های مربوطه در صنعت استفاده می شود. چون واکنش آهک زنده و آب همراه با حرارت زیاد است از این رو در بسیاری از صنایع آهک هیدراته که تا حد زیادی پایدار است استفاده میگردد.  آهک به دو صورت آهک زنده و آهک هیدراته عرضه می گردد.

ویژگی های آهک

  • آهک به رنگ سفید می باشد. ولی اگر در آن ناخالصی وجود داشته باشد باعث تغییر زنگ آهک می شود.
  • وزن ویژه آن ، که به درجه پخت سنگ آهک دارد ، هرچه زیادتر باشد کندتر با آب ترکیب می شود.
  • اگر ناخالصی های سنگ آهک ، شامل کربنات منیزیم باشد ، سنگ آهک دولومیتی نامیده می شود. و ازپختن آن آهک منیزیومی به دست می آید.
  • اگر ناخالصی مواد رسی و سیلیسی باشد ، با توجه به مقدار ناخالصی ، بعد از پخت ، آهک نیمه آبی و یا آهک آبی حاصل می گردد.
  • آهک در هنگام هیدراته شدن ( واکنش آب با آهک ) ، از خود انرژی گرمایی آزاد می کند.
  • آهک هنگامی که در حدود ۲۴۰۰ درجه سانتی گراد ببیند ، از خود نوعی نور تولید می کند که تا قبل از اختراع الکتریسیته از این ویژگی آهک استفاده می شده است.

دیدگاه ها بسته شده است

فارسی