مصري ها ۱۵۰۰ سال قبل نيز از گچ براي پوشاندن
19 دسامبر 2018
سوپر گچ آزادی گچ با قابلیت شستشو
28 دسامبر 2018

آموزش گچ کاری با سوپر گچ آزادی را می توانید در ویدئوی زیر مشاهده کنید:

دیدگاه ها بسته شده است

فارسی