۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

گچبری با سنگ گچ

گچبری با سنگ گچ اگر اصطلاح گچبری پاریس را شنیده باشید باید بگوییم اشاره به این نوع گچبری دارد. نام پاریس به این علت به روی […]
فارسی