4 فوریه 2019

علل ترک خوردن گچ کاری/عوامل موثر بر مقاومت توده ی گچی

عوامل موثر بر مقاومت توده ی گچ  ی ۱-نوع گچ : نوع گچ  و نحوه پختن آن بر مقاومت ملات مؤثر است. ۲-درصد آب مصرفی: سخت […]
فارسی