15 دسامبر 2018

گچ

                                                                                    گچ گچ از جمله مصالحی است که در صنایع ساختمان سازی از اهمیت مخصوصی برخوردار است وبعلت ویژگی های که دارد اززمانهای قدیم در امر […]
5 ژانویه 2019

هنر نمای استاد چمران،سوپر گچ آزادی

00
فارسی