12 فوریه 2019

انواع گچ

انواع گچ:  ۱) گچ سفيد ساختماني: جهت توليد گچ سفيد ساختماني ابتدا مخلوطي از انواع مختلف سنگ گچ استخراجي پس از دو مرحله عمليات خردايش و […]
فارسی