12 فوریه 2019

انواع گچ/طریقه مصرف گچ

گچ خانواده طريقه مصرف:   ابتدا در ظرفي يك پيمانه آب ريخته سپس يك پيمانه گچ به طور تدريجي به آن اضافه و هم زده شود. […]
فارسی