خصوصیات سنگ چینی

– سنگ چینی از چسبندگی خوبی برخوردار است اما به پای سنگ تراورتن نمی‌رسد اما از سنگ گرانیت چسبنده تر است.

–  سنگ چینی مقاومت خوبی در برابر هوازدگی دارد.

–  جذب رطوبت این سنگ‌ها اندک است.

– قیمت سنگ های چینی نسبتا ارزان است اما با توجه به نداشتن طیف رنگی مناسب استفاده از آن بسیار کاهش یافته است.

دیدگاه ها بسته شده است

فارسی