تقسیم بندی سنگ های ساختمانی
سنگ های ساختمانی را بر اساس پارامترهای زیر تقسیم بندی می کنند:
بر اساس وزن مخصوص
سنگ های سنگین وزن: سنگ هایی که وزن مخصوص آنها بیش از ۱٫۸ گرم بر سانتی متر مکعب است.
سنگ های سبک: دسته‌ای از سنگ ها هستند که وزن مخصوص آنها کمتر از ۱٫۸ گرم بر سانتی متر مکعب می‌باشد.
بر اساس مقاومت فشاری
سنگ های سنگین: که مقاومت فشاری آنها از ۱۰۰تا ۱۰۰۰ مگا پاسکال است.
سنگ های سبک: که مقاومت فشاری آنها از ۴ تا ۲۰۰ مگا پاسکال است.
بر اساس ضریب نرم شدگی
اگر مقدار این ضریب از ۰٫۶ تا ۱ باشد از آن برای احداث ساختمان استفاده می‌شود.
سنگ های پی و دیوار
در پی ساختمان ها و بخشی از دیوارها که در زیر سطح زمین قرار دارند از سنگهای آذرین و رسوبی که ضریب نرم شدگی آنها بیش از ۰٫۷ باشد، استفاده می‌گردد. نداشتن کانی های رسی یا قطعات غیر همگن و درزه و شکاف در اینگونه سنگها ضروری است.
دیواره‌های سنگی
از سنگهای آذرین، رسوبی یا دگرگونی که دارای ویژگی های زیر باشند در دیوارهای سنگی استفاده می‌شود.
– مقاومت فشاری بین ۰٫۴ تا ۵۰ مگاپاسگال باشد.
– وزن مخصوص آن ۰٫۹ تا ۲٫۲ باشد.
– ضریب نرم شدگی آن بین ۰٫۶ تا ۰٫۷ باشد. و نیز سنگ هوازده نباشد.
سنگ نما و کف
سنگهای آذرین، دگرگونی و رسوبی که دارای این ویژگی ها باشند، به عنوان سنگ نمای ساختمان به کار می‌روند.
– مقاومت فشاری آن بیش از ۵ مگا پاسکال باشد.
– ضریب نرم شدگی بین ۰٫۷ تا ۰٫۹ باشد.
– نداشتن درزه و شکاف در سنگ.
– نبود کانیهای رسی و مواد قابل حل در سنگ.
– نبود حالت آلتراسیون و هوازدگی.
– داشتن رنگ مرغوب.
سنگ های قابل مصرف در راه سازی
سنگها در راه سازی مصارف متعدد دارند که از جمله این موارد پل سازی، زیر سازی، سنگفرش، زیر ریل آهن و غیره است. انواع سنگهای آذرین، دگرگونی و رسوبی که واجد خصوصیت های زیر باشند، در راه سازی قابل استفاده خواهند بود.
– مقاومت فشاری بیش از ۱۰۰ مگا پاسکال
– ضریب نرم شدگی بیش از ۰٫۹
– میزان جذب آب، کمتر از ۱ درصد
– وزن مخصوص بیش از ۲٫۳ گرم بر سانتیمتر مکعب
– نداشتن کانیهای رسی، گچ و مواد قابل حل در آب
– عدم آلتراسیون و هوازدگی در سنگ
سنگ های مقاوم در برابر محلولها و حرارت
سنگهایی که در برابر اسیدها مقاومند، عبارتند از گرانیت، دیاباز، دیوریت، کوارتزیت و بازالت.
سنگ های مقاوم در برابر محلولهای قلیایی
عبارتند از سنگ آهک، دولومیت، سنگ مرمر و منیزیت.
سنگ هایی که در شرایط حرارت بالا مقاوم هستند
عبارتند از بازالت، دیاباز و توف. ویژگی مهم این سنگها داشتن مقاومت فشاری بیش از ۱۰۰ مگا پاسگال است که میزان جذب آن حداکثر به ۱ در صد می‌رسد.

دیدگاه ها بسته شده است

فارسی