پیدایش گچ :
بطوری که از شواهد زندگی و حیات انسان مشخص می گردد، تاریخ پیدایش گچ  به پیش از ساختن خشت و پختن آن بصورت آجر می‌رسد. گچ  خام دارای انواع مختلف بوده که یکی از انواع آن گچ  خاکی یا کلوخی می باشد. این ماده در مجاورت آتش پخته شده، و پس از بخار شدن آب آن (که می تواند ناشی از بارندگی یا جابجایی باشد) عمل گیرش را انجام  می دهد. انسان درگذشته ی دور، این پدیده را حس کرده و متوجه خاصیت گچ  شد. با شکل گرفتن تمدن و ساختن سر پناه از این ماده برای اتصال آجرها جهت رج های دیوار و بعد ها به صورت گسترده تر در بنا ها مورد استفاده قرار گرفت.
از گچ  در قدیمی ترین بناهای دنیا، یعنی اهرام ثلاثه  مصر که سابقه نزدیک به چهار هزار و پانصد ساله دارد، بعنوان مواد چسبنده مقاوم بعد از ازاره  در بین سنگ ها و جهت کلاف سازی آن ها استفاده شده است.
در هزاره اول قبل از میلاد در شهر دورانتاش و در معبد شاهان ایلامی در بنای چغازنبیل ودر هفت تپه خوزستان ، وجود ملات گچ  و کاربرد آن باعث استقرار قوسهای بیضی شکل شده است. همچنین کاربرد گچ  درپوشش قوسی کانال ها در قسمتی از بناهای تخت جمشید از دوره هخامنشیان، مشخص است.
ملات گچ  در دوره ساسانیان در اسکلت سازی بناها و همچنین نما سازی گچ  ی به شکل گل های (روزاس)  کاربرد فراوانی داشته است. بطور کلی از ملات گچ  در پوشش قوس ها و طاق های رفیع و پوشش شبستان ها و ایوان های بلند و گنبد های آجری و در اسکلت بناهای اسلامی در ادوار مختلف استفاده فراوان شده است. بنابر این می توان گفت این ملات از عناصر لا ینفک واز مصالح مهم ساختمانی از روزگار باستان تا امروز بوده است.
گچ  چیست:
گچ  ماده ای است معدنی که در طبیعت به صورت سنگ گچ  وجود دارد ،سنگ گچ  با فرمول شیمیاییCaso4+2H2O  (سولفات کلسیم آبدار) شناخته می شود و یکی از ارزنده ترین مواد ساختمانی به شمار می رود.

دیدگاه ها بسته شده است

فارسی