انواع آجرها از نظر نوع مصرف
۲۲ خرداد ۱۳۹۸
آجر چگونه ساخته می شود؟
۲۸ خرداد ۱۳۹۸

انواع آجرها از نظر کیفیت

آجر با کیفیت مناسب برای مصارف داخلی (توکار)

این آجر برای مصارف معمولی در داخل ساختمان بکار می رود.

آجر با کیفیت معمولی:

این نوع آجرها دارای دوامی کمتر از آجرهای با کیفیت ویژه ولیکن معمولاً در نماهای خارجی ساختمان دوام کافی را خواهد داشت.

آجر با کیفیت ویژه :

این نوع آجر در شرایط سخت و ویژه کاربرد دارد. مناطقی که از آب اشباع شده یا یخ زدگی ممکن است رخ دهد نظیر دیوارهای حائل، کانال های فاضلاب، فرش

پیاده روها و …

دیدگاه ها بسته شده است

فارسی